Aktualności Wstecz

05Mar2020
Oświadczenie !

Firma ECO-TEAM Remigiusz Niesłony, Agnieszka Góras S.C. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. Wyzwolenia 22, oświadcza, że:

  • spełnia wymagania nałożone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) a w związku z tym przedłożył do właściwego organu kompletny wniosek w zakresie zmiany posiadanej decyzji na gospodarowanie odpadami, zgodny z wymaganiami ww. ustaw,
  • postępowanie dotyczące złożonego wniosku w zakresie zmiany decyzji na gospodarowanie odpadami nie zakończyło się wydaniem decyzji odmownej, ani nie pozostało bez rozpatrzenia.

Po uzyskaniu zmiany decyzji w zakresie gospodarowania odpadami firma ECO-TEAM S.C. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie.

07Sty2020
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Z dniem 6 stycznia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Poniżej odesłanie do strony sejmowej, na której znajduje się to rozporządzenie:

Zobacz rozporządzenie

01Sty2020
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Szanowni Państwo. Z dniem 1 stycznia 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. W sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zobacz rozporządzenie

08Lis2019
Szanowni klienci !!!

Uprzejmie informujemy, że w tym roku nasza firma odbiera odpady tylko i wyłącznie do dnia 13 grudnia. Skrócony czas dostaw / odbiorów podyktowany jest kwestią organizacyjną naszej firmy. Tym samym przepraszamy za utrudnienia i liczymy na zrozumienie. 

04Lis2019
Film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów w BDO
04Lis2019
Elektroniczne Karty Przekazania Odpadu

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. wystawianie kart przekazania odpadów (KPO) będzie odbywać się  wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy BDO . Firmy, które do końca 2019 r. nie dokonają rejestracji ww. bazie, mogą liczyć się z trudnościami w przekazaniu odpadów. 

Powyższy obowiązek nie dotyczy podmiotów wskazanych w art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 701, ze zm.), mianowicie:
1. wytwórców:
• odpadów komunalnych,
• odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
• będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3. podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4. rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Zobacz rozporządzenie

09Maj2019
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Z dniem 1 maja 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Poniżej odesłanie do strony sejmowej, na której znajduje się to rozporządzenie:

Zobacz rozporządzenie

19Cze2018
Numer Rejestrowy „BDO”

Firma Eco-Team S.C informuje, że dnia 09.03.2018 r uzyskała wpis do „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) pod numerem rejestrowym: 000003016.


Zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, numer rejestrowy należy wpisywać na wszystkich dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, które tego wymagają, w tym na kartach przekazania odpadu.
Dokument potwierdzajacy wpis jest do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

31Mar2017
Zmiana siedziby firmy

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku nasza firma zmienia swoją siedzibę.
Nasz nowy adres: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 22.

02Sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Z dniem 2 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR:

zobacz rozporządzenie

01Sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań:

zobacz rozporządzenie

01Sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

zobacz rozporządzenie

01Sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów:

zobacz rozporządzenie

01Sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

zobacz rozporządzenie

01Sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów:

zobacz rozporządzenie

21Lis2014
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Z dniem 16 lipca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

zobacz rozporządzenie