Odczynniki chemiczne

Profesjonalna utylizacja odpadów chemicznych to jedna ze specjalności Eco-Team. Dbamy o to, żeby realizowane przez nas działania były bezpieczne dla ludzi i natury, dlatego odbiór odpadów chemicznych i ich prawidłowa utylizacja zajmują ważne miejsce naszej ofercie. Klientów borykających się z problemem odpadów chemicznych w postaci odczynników, leków lub substancji toksycznych zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Odbiór odpadów chemicznych

Odbiór odpadów chemicznych jest bardzo ważnym krokiem w procesie ich utylizacji. Współpracujemy ze szkołami, laboratoriami chemicznymi, instytutami badawczymi, firmami farmaceutycznymi, szpitalami, ośrodkami i placówkami zdrowia, a także aptekami. Od Naszych Klientów odbieramy przeterminowane odczynniki chemiczne, leki, opakowania po substancjach toksycznych, a także wybrane substancje toksyczne.

W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa podczas odbioru odpadów chemicznych przestrzegamy pewnych elementarnych zasad. Odpady muszą być spakowane w wytrzymałe opakowania kartonowe, a każde z nich oznaczone kodem odpadu. W ten sposób na każdym etapie obsługi odbieranych odpadów wiemy, co znajduje się w konkretnym kartonie, i jakie w związku z tym środki ostrożności powinniśmy przedsięwziąć.

Utylizacja odpadów chemicznych

Utylizacja odczynników chemicznych oraz innych odpadów tego typu wymaga zachowania procedur. Eco-Team specjalizuje się przede wszystkim w odbiorze odpadów chemicznych oraz ich bezpiecznym transporcie. Odebrane przez nas odczynniki chemiczne, a także leki i opakowania po substancjach niebezpiecznych zostają przez nas przekazane do unieszkodliwienia. W zakresie utylizacji odczynników oraz innych odpadów chemicznych współpracujemy ze specjalistami obsługującymi odpady różnego typu i o różnym stopniu zagrożenia. Dzięki temu możemy zaoferować Naszym Klientom odbiór szerokiego spektrum odpadów chemicznych, które następnie trafiają do odpowiednich punktów utylizacji.

Odbiór i utylizacja odpadów chemicznych – cały Śląsk

Usługi związane z odbiorem oraz utylizacją odpadów chemicznych świadczymy na terenie całego Śląska i Zagłębia. Współpracują z nami firmy prywatne, placówki badawcze, ośrodki zdrowia, a także szkoły z miast takich, jak Katowice, Chorzów, Gliwice i Dąbrowa Górnicza. Wszystkim Klientom oferujemy obsługę dostosowaną do konkretnych potrzeb, zapewniając regularny i stały odbiór odpadów zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Zapraszamy do współpracy!

Wstecz