Odpady z remontów

Odpady z remontów oznaczają wszelkie odpady, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.

Naszymi Klientami w zakresie odbioru tego rodzaju odpadów są:

 • klienci indywidualni,
 • firmy remontowo-budowlane,
 • zakłady przemysłowe.

Odbieramy odpady ciężkie takie jak:

 • gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • zmieszane odpady z betonu,
 • zmieszane odpady z gruzu ceglanego,
 • zmieszane odpady materiałów ceramicznych,
 • zmieszane odpady z budowy,
 • zmieszane odpady z remontów i demontaży.

oraz odpady lekkie takie jak: 

 • płyty gipsowe,
 • folia,
 • styropian,
 • wełna mineralna,
 • tapety.

W zależności od potrzeb wytwórcy odpadów podstawiamy różnego rodzaju pojemniki i kontenery:

 • worki typu Big Bag,
 • pojemnik 1100l,
 • kontener 5 m3,
 • kontener 7 m3,
 • kontener 10 m3.
Wstecz