Odpady z warsztatów
i serwisów

Odpady z warsztatów i autoryzowanych serwisów to odpady powstające głównie przy wykonywaniu prac naprawczych wszelkiego rodzaju pojazdów i sprzętów .
Każdy warsztat i serwis jest wytwórcą różnego rodzaju odpadów, zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne. W codziennej swojej pracy wytwarza odpady, wśród których najczęściej występują:

 • oleje przepracowane,
 • filtry oleju,
 • filtry powietrza,
 • tworzywa sztuczne,
 • czyściwo,
 • szyby,
 • opony,
 • płyny hamulcowe,
 • płyny zapobiegające zamarzaniu,
 • opakowania po substancjach niebezpiecznych,
 • akumulatory.

Naszymi Klientami w zakresie obsługi i odbioru takich odpadów są liczne

 • autoryzowane serwisy samochodowe,
 • niezależne warsztaty samochodowe,
 • zakłady naprawcze wszelkiego rodzaju pojazdów i maszyn,
 • firmy spedycyjne,
 • parki maszynowe.

Naszą dotychczasową pozycję na rynku, w dużej mierze zawdzięczamy owocnej współpracy z wieloma tego rodzaju Klientami, którzy wytwarzają liczne odpady serwisowe i warsztatowe . Wysoka jakość obsługi, jaką zapewniamy naszym Klientom poparta jest licznymi referencjami, które możemy udostępnić indywidualnie.

Wstecz