Polityka prywatności Wstecz

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Góras i Remigiusz Niesłony prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ECO-TEAM S.C. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-103), ul. Wyzwolenia 22, e-mail: biuro@eco-team.pl tel.: (22) 263 01 42
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Miar: e-mail: iod@gum.gov.pl, tel. 22 581 94 30.Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca Głównemu Urzędowi Miar usługi hostingu w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi lub żądania usunięcia danych, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
   przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania,
   że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
   o ochronie danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.