Polityka prywatności Wstecz

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Eco-Team Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-103), ul. Wyzwolenia 22 Dane będą przetwarzane w celu realizacji zleceń (umowy) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed ich zawarciem, nadto w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw. „RODO”). Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu podjętego zlecenia, zawartej umowy, a wystawione faktury przechowywane w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich brak uniemożliwi realizację zlecenia (umowy).