Wybierz grupe aby odczytać rodzaj oraz kod odpadów

Wybrana grupa odpadów
Pokaż pełną liste rodzajów i kodów odpadów

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Dodaj
do zapytania

Czy
niebezpieczny