Tworzymy Miejsce Lepszym.

Jesteśmy profesjonalistami działającymi na rynku odpadów na rzecz poprawy środowiska naturalnego.

Poznaj nas bliżej

Zapoznaj się z szeroką ofertą naszych usług

Wyszukiwarka kodów
i grup odpadów
Szczegółowa lista odpadów

Niszczenie
Dokumentów
Informujemy, iż w celu optymalizacji realizacji świadczonych przez nas usług oraz zwiększenia satysfakcji naszych Klientów przekazaliśmy zadania realizowane przez firmę Eco-Team Remigiusz Niesłony, Agnieszka Góras SC. związane z bezpiecznym odbiorem, transportem i niszczeniem dokumentów oraz wydaniem certyfikatu po przeprowadzonym procesie zniszczenia do nowo utworzonego podmiotu Eco-Doc Remigiusz Niesłony, Agnieszka Góras...
Więcej informacji
Odpady inne
niż niebezpieczne
Zapewniamy odbiór odpadów innych niż niebezpieczne.
Więcej informacji
Odpady
przemysłowe
Odbiór odpadów przemysłowych – Śląsk Odbiór odpadów przemysłowych to specjalistyczna usługa skierowana do małych i dużych firm produkcyjnych, które podczas realizacji procesów produkcyjnych generują odpady wymagające profesjonalnej utylizacji. Oferując odbiór odpadów przemysłowych na terenie całego Śląska, jednocześnie zapewniamy ich bezpieczną i zgodną z obowiązującymi przepisami prawa utylizację. Utylizację odpadów przemysłowych...
Więcej informacji
Odpady elektroniczne
Zgodnie z przyznaną decyzją prowadzimy odbiór Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEiE). Odbierany sprzęt pochodzi ze szkół, instytucji, małych firm i dużych przedsiębiorstw, oraz wszystkich, którzy mają na celu przekazanie go do uprawnionych firm zbierających. Odbieramy sprzęt sklasyfikowany w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku...
Więcej informacji
Odpady z warsztatów
i serwisów
Odpady z warsztatów i autoryzowanych serwisów to odpady powstające głównie przy wykonywaniu prac naprawczych i serwisowych wszelkiego rodzaju pojazdów i sprzętów. Każdy warsztat i serwis jest wytwórcą różnego rodzaju odpadów, zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne. W codziennej swojej pracy wytwarza odpady, wśród których najczęściej występują: oleje przepracowane, filtry...
Więcej informacji
Odpady opakowaniowe
Niemal każdy materiał oraz surowiec wykorzystywany w procesie produkcyjnym jest dostarczany w opakowaniu. Opakowanie ułatwia konfekcjonowanie, chroni zawartość przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, a nierzadko zabezpiecza użytkownika przed konsekwencjami bezpośredniego kontaktu z daną substancją. W praktyce opakowania materiałów i surowców stanowią poważne wyzwanie dla przedsiębiorstwa, ponieważ – w zależności od...
Więcej informacji
Odpady z remontów
Odpady z remontów oznaczają wszelkie odpady, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych. Naszymi Klientami w zakresie odbioru tego rodzaju odpadów są: klienci indywidualni, firmy remontowo-budowlane, zakłady przemysłowe. Odbieramy odpady ciężkie takie jak: gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, zmieszane odpady z gruzu ceglanego, zmieszane...
Więcej informacji
Odczynniki chemiczne
Profesjonalna utylizacja odpadów chemicznych to jedna ze specjalności Eco-Team. Dbamy o to, żeby realizowane przez nas działania były bezpieczne dla ludzi i natury, dlatego odbiór odpadów chemicznych i ich prawidłowa utylizacja zajmują ważne miejsce naszej ofercie. Klientów borykających się z problemem odpadów chemicznych w postaci odczynników, leków lub substancji toksycznych...
Więcej informacji
Oleje przepracowane
lub odpadowe
Utylizacja przepracowanego oleju to dla większości zakładów przemysłowych niemałe wyzwanie, które może się wiązać z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami. Ceny samodzielnej utylizacji oleju są bowiem wysokie, a w środowisku firm przemysłowych oleje odpadowe stanowią dużą część odpadów poprodukcyjnych. Nasz skup oleju przepracowanego przyjmuje zużyty olej przemysłowy od małych i dużych przedsiębiorstw...
Więcej informacji
Czyszczenie zbiorników
Spośród szerokiej gamy usług oferujemy czyszczenie i serwis separatorów oraz wszelkiego rodzaju zbiorników przemysłowych, i instalacji. Usługa obejmuje : separatory substancji ropopochodnych (separatory węglowodorów), separatory tłuszczu (tłuszczowniki), oczyszczalnie ścieków deszczowych, oczyszczanie wód zaolejonych. Elementy przeglądu separatora: kontrola ilości gromadzonych zanieczyszczeń stałych (wysokość wypełnienia osadem), kontrola sprawności działania zespołów roboczych (wkład...
Więcej informacji
Odbiór odpadów
niebezpiecznych
Odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić dla niego poważne zagrożenie. Ze względu na swój skład i specyfikę odpady niebezpieczne wymagają odpowiedniego obchodzenia się z nimi. Bardzo ważne jest właściwe magazynowanie tego typu odpadów oraz ich prawidłowy transport do miejsca utylizacji. W celu zapewnienia...
Więcej informacji
Sprzątanie placów
Na Twoim placu zalegają śmieci? Jeśli potrzebujesz pomocy w uporządkowaniu placu zgłoś się do nas. Oferujemy usługi sprzątania : terenów prywatnychpalców budowymagazynówhal przemysłowychpowierzchni handlowych Usługa skierowana jest głównie do: klientów indywidualnychinstytucji samorządowychzakładów produkcyjnychfirm prywatnych Szeroka gama naszych dodatkowych usług wynika z poczucia odpowiedzialności za środowisko. Ty też bądź odpowiedzialny za...
Więcej informacji
Odpady
z obróbki metali
Obróbka metali wiąże się z generowaniem odpadów. Efektem ubocznym procesów takich jak spawanie, toczenie, szlifowanie, piłowanie oraz trawienie są szlamy z obróbki metali, szkodliwe dla zdrowia pyły i cząstki. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na produkty metalowe, rośnie ilość powstających w procesie produkcji odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do utylizacji. Odpady z obróbki...
Więcej informacji
Skup zużytych
akumulatorów
Skupujemy zużyte akumulatory. Posiadamy specjalistyczne pojemniki do gromadzenia zużytych akumulatorów oraz własny transport przystosowany do przewozu odpadów niebezpiecznych. Proponujemy jednorazowe odbiory zużytych akumulatorów lub długoterminowe umowy. Zapewniamy kompleksową obsługę, potwierdzamy karty przekazania odpadu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu  z nami.
Więcej informacji
Doradztwo
Nasz zespół dąży do kompleksowej obsługi w branży gospodarki odpadami, zatem, aby sprostać najbardziej wymagającym klientom wprowadziliśmy w zakres działalności doradztwo. Zgodnie z ustawą każdy wytwórca odpadów ma obowiązek złożenia rocznego sprawozdania, z ewidencją wytworzonych odpadów, bez względu na ich ilość. Teraz możesz zlecić to nam. Powierzając nam sporządzenie rocznego...
Więcej informacji

AktualnościWszystkie

Odpady: Firma Eco-Team – Twój partner w gospodarce odpadami

Firmy odbierające odpady powinny się cechować odpowiedzialnym i rzetelnym podejściem do świadczonych usług. Odbiór i transport odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, wymaga zachowania odpowiednich środków ostrożności. Bardzo ważna jest również współpraca z zakładami wyspecjalizowanymi w unieszkodliwianiu i utylizacji powyższych odpadów. W większości przypadków firmy odbierające odpady nie są tymi samymi, które specjalizują się w ich utylizacji. Stąd różnice w zakresie odbieranych przez poszczególne podmioty odpadów. 

Eco-Team to firma wyspecjalizowana w gospodarce odpadami. Wspieramy klientów – duże, średnie i małe firmy – w efektywnym i ekologicznym zarządzaniu odpadami. Zapewniamy regularny odbiór odpadów, ich transport i przekazanie do utylizacji. Pracujemy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu możemy zagwarantować bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji usług.

Nasza oferta obejmuje:

Firmy odbierające odpady: Jak pracujemy?

Swoją pozycję zawdzięczamy profesjonalnemu i indywidualnemu podejściu do każdego klienta. Elastycznie dopasowujemy zakres usług do faktycznego zapotrzebowania firmy. Jednocześnie oferujemy krótkie terminy odbioru odpadów.
Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.