Oleje przepracowane
lub odpadowe

Utylizacja przepracowanego oleju to dla większości zakładów przemysłowych niemałe wyzwanie, które może się wiązać z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami. Ceny samodzielnej utylizacji oleju są bowiem wysokie, a w środowisku firm przemysłowych oleje odpadowe stanowią dużą część odpadów poprodukcyjnych. Nasz skup oleju przepracowanego przyjmuje zużyty olej przemysłowy od małych i dużych przedsiębiorstw zapewniając atrakcyjne ceny skupu oraz odbiór przepracowanego oleju z miejsca jego eksploatacji lub składowania. Dzięki temu utylizacja oleju silnikowego przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a oleje odpadowe nie stanowią dłużej zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Jak definiujemy olej przepracowany?

Oleje przepracowane nazywane również olejami zużytymi to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe nienadające się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. Oleje odpadowe to w szczególności:

 • zużyte oleje z silników spalinowych
 • oleje przekładniowe
 • oleje smarowe
 • oleje do turbin
 • oleje hydrauliczne.

Źródłem powstawania olejów odpadowych są m.in. :

 • rynek motoryzacyjny -stacje obsługi pojazdów
 • bazy transportowe i remontowe
 • maszyny i urządzenia przemysłowe.

Poza tym oleje odpadowe mogą pochodzić ze statków żeglugi morskiej i lądowej oraz nadbrzeży portowych (tzw. oleje zęzowe).Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim:

 • zużyte oleje silnikowe
 • oleje przekładniowe.

Oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to głównie zanieczyszczone:

 • oleje hydrauliczne
 • oleje przekładniowe
 • oleje maszynowe
 • oleje transformatorowe
 • oleje grzewcze
 • oleje sprężarkowe
 • oleje turbinowe.

Poza olejami odpadowymi na rynku występują również odpady zanieczyszczone olejami:

 • szlamy z obróbki metali zawierające oleje
 • zaolejone szlamy z separatorów olejowych
 • zużyte filtry olejowe
 • zaolejone zużyte sorbenty, trociny,
 • zaolejone czyściwo
 • opakowania po olejach.

Utylizacja oleju silnikowego – zakres oferty

Naszym klientom oferujemy odbiór zarówno olejów przepracowanych, jak również innych substancji i produktów olejowych, takich jak m.in. zużyty olej silnikowy, który odbieramy od klientów przemysłowych, jak również warsztatów samochodowych oferujących wymianę oleju. Każdy z tych odpadów odbieramy po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu warunków odbioru. Każdorazowy odbiór potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadu. W chwili odbioru przejmujemy całkowitą odpowiedzialność w zakresie postępowania z odpadem. Swoim zasięgiem nasz skup oleju przepracowanego i zużytego oleju obejmuje cały Śląsk. Od lat z sukcesami współpracujemy w zakresie odbioru oleju oraz innych substancji i produktów olejowych z przedsiębiorcami działającymi na terenie większych i mniejszych miast regionu, takich jak Katowice, Chorzów, Gliwice, Zabrze i wiele innych. Klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy ze skupem zachęcamy do kontaktu. Zapewniamy profesjonalną obsługę i korzystne ceny.

Wstecz