Oleje przepracowane
lub odpadowe

To wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności:

 • zużyte oleje z silników spalinowych
 • oleje przekładniowe
 • oleje smarowe
 • oleje do turbin
 • oleje hydrauliczne.

Źródłem powstawania olejów odpadowych są min :

 • rynek motoryzacyjny -stacje obsługi pojazdów
 • bazy transportowe i remontowe
 • maszyny i urządzenia przemysłowe.

Poza tym oleje odpadowe mogą pochodzić ze statków żeglugi morskiej i lądowej oraz nadbrzeży portowych (tzw. oleje zęzowe).Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim:

 • zużyte oleje silnikowe
 • oleje przekładniowe.

Oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to głównie zanieczyszczone:

 • oleje hydrauliczne
 • oleje przekładniowe
 • oleje maszynowe
 • oleje transformatorowe
 • oleje grzewcze
 • oleje sprężarkowe
 • oleje turbinowe.

Poza olejami odpadowymi na rynku występują również odpady zanieczyszczone olejami:

 • szlamy z obróbki metali zawierające oleje
 • zaolejone szlamy z separatorów olejowych
 • zużyte filtry olejowe
 • zaolejone zużyte sorbenty, trociny,
 • zaolejone czyściwo
 • opakowania po olejach.

Naszym Klientom oferujemy odbiór zarówno olejów przepracowanych, jak również innych substancji i produktów olejowych.Każdy z tych odpadów odbieramy po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu warunków odbioru. Każdorazowy odbiór potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadu.W chwili odbioru przejmujemy całkowitą odpowiedzialność w zakresie postępowania z odpadem.

Wstecz