Odbiór odpadów
niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić dla niego poważne zagrożenie. Ze względu na swój skład i specyfikę odpady niebezpieczne wymagają odpowiedniego obchodzenia się z nimi. Bardzo ważne jest właściwe magazynowanie tego typu odpadów oraz ich prawidłowy transport do miejsca utylizacji. W celu zapewnienia płynnego przepływu odpadów niebezpiecznych niezbędna jest ich segregacja, dzięki czemu wszystkie niebezpieczne substancje uczestniczące w procesie produkcyjnym trafiają do właściwych pojemników i są przekazywane do specjalistycznych zakładów specjalizujących się w ich unieszkodliwianiu i utylizacj.

Na czym polega odbiór odpadów niebezpiecznych i jakich odpadów dotyczy?

Odbierane odpady niebezpieczne przekazywane są do zakładu utylizacji. W zależności od rodzaju obsługiwanych odpadów ich odbiór i transport musi być zgodny z aktualnymi przepisami, wymaga zachowania określonych środków ostrożności oraz zastosowania odpowiedniego sprzętu.

Do odpadów niebezpiecznych odbieranych przez naszą firmę należą::

  • pozostałości tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów,
  • pozostałości rozpuszczalników,
  • pozostałości żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów, spoiw oraz środków do impregnacji i konserwacji drewna,
  • oleje mineralne i substancje oleiste,
  • materiały smoliste powstające w procesach rafinacji, destylacji lub innej obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne),
  • pozostałości laboratoryjne,
  • środki pirotechniczne i inne materiały wybuchowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie, akumulatory i inne ogniwa elektryczne.

Odbiór odpadów niebezpiecznych: województwo śląskie

Firma Eco-Team specjalizuje się w odbiorze odpadów niebezpiecznych. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem sprzętowym, co umożliwia nam bezpieczny odbiór i transport odpadów niebezpiecznych do miejsca ich utylizacji. Współpracujemy z firmami wyspecjalizowanymi w utylizacji tego typu odpadów, dzięki czemu możemy zapewnić kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami.

Klientów zainteresowanych współpracą zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. Jesteśmy otwarci na współpracę z dużymi, jak i małymi firmami. Oferujemy indywidualne podejście do każdego klienta, co znajduje wyraz w dostosowywaniu zakresu usług do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa.

Wstecz