Odpady przemysłowe

Odpady przemysłowe to stałe i ciekłe substancje oraz przedmioty bezużyteczne powstające między innymi w procesach produkcyjnych.

Nasza firma oferuje odbiór odpadów przemysłowych od poniższych Klientów:

 • zakłady produkcyjne,
 • laboratoria,
 • warsztaty,
 • i inne.

Odbieramy odpady przemysłowe typu:

 • ścieki technologiczne,
 • szlamy, osady,
 • pyły,
 • odpady produkcyjne,
 • katalizatory,
 • kwasy,
 • chemikalia,
 • i inne.
Wstecz